არაკონსტიტუციურად ცნო სასამართლომ კორონავირუსის გამო შრომითი უფლებების მოწესრიგების ფორმა 

საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო და ძალადაკარგულად გამოაცხადა ნორმა, რომლითაც კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში მოწესრიგდა შრომითი უფლებები. საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის თანახმად, შრომითი უფლებების მოწესრიგების უფლებამოსილების დელეგირება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე არ განხორციელებულა სათანადო ფორმით - ორგანული კანონით. ამდენად, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45 (3) მუხლის პირველი პუნქტის პირველი და მე-2 წინადადებების ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც საქართველოს მთავრობას ან საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ მინისტრს ანიჭებს საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტით [შრომის თავისუფლება] დაცული შრომითი უფლებების შეზღუდვის უფლებამოსილებას, ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს კონსტიტუციის ფორმალურ მოთხოვნებს და არაკონსტიტუციურად უნდა იქნეს ცნობილი. საკონსტიტუციო სასამართლომ გაიზიარა მოსარჩელე მხარის არგუმენტი და დაადგინა, რომ შრომითი უფლებების მოწესრიგების უფლებამოსილების დელეგირება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე არ განხორციელებულა სათანადო ფორმით, რაც არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს. სასამართლომ კონსტიტუციურად მიიჩნია მოქალაქეების ყოფნა კატანტინსა და თვითიზოლაციაში, აგრეთვე, კომენდანტის საათის შემოღება. კონსტიტუციური სარჩელების წარადგინეს პაატა დიასამიძემ, გიორგი ჩიტიძემ, ედუარდ მარიკაშვილმა და ლიკა საჯაიამ საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ. ...
წყარო

Monika

თბილისი
 • 6 თვის წინ

Elena

თბილისი
 • 11 თვის წინ

Nata

თბილისი
 • 8 თვის წინ

Svetlana

თბილისი
 • 1 დღის წინ

Nata

თბილისი
 • 8 თვის წინ

Tatuli

თბილისი
 • 6 თვის წინ

Lika

თბილისი
 • 1 დღის წინ

Inga

თბილისი
 • 4 თვის წინ

Vika

ბათუმი
 • 3 დღის წინ

Nini

ბათუმი
 • 11 თვის წინ

Diko

თბილისი
 • 3 დღის წინ

Aida

თბილისი
 • 4 თვის წინ