აპრილში ეკონომიკა 44,8%-ით გაიზარდა - წინასწარი მონაცემები

2021 წლის აპრილში, წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, საქართველოს ეკონომიკა 44,8 პროცენტით გაიზარა. წინასწარ მონაცემებს საქსტატი აქვეყნებს. საქართველოში ეკონომიკა პირველი ოთხი თვის განმავლობაში 8,1 პროცენტით გაიზარდა. აპრილში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა შეინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, სასტუმროები და რესტორნები, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა, პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობა. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა სამთომოპოვებითი მრეწველობის დარგში. ...
წყარო

Veronika

თბილისი
 • 4 საათის წინ

Anka

თბილისი
 • 9 თვის წინ

Lala

ქუთაისი
 • 1 საათის წინ

Elisa

თბილისი
 • 10 თვის წინ

Lile

თბილისი
 • 9 თვის წინ

Nata

თბილისი
 • 7 თვის წინ

Zarra

თბილისი
 • 8 თვის წინ

Liza

თბილისი
 • 11 თვის წინ

Dina

თბილისი
 • 3 საათის წინ

Anka

თბილისი
 • 15 დღის წინ

Vika

თბილისი
 • 4 დღის წინ

Lile

თბილისი
 • 9 თვის წინ