თურქეთი ოფიციალურად გამოვიდა ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ  ბრძოლის შეთანხმებიდან 

თურქეთი 1 ივლისს ოფიციალურად გამოვიდა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო შეთანხმებიდან ქალებზე ძალადობის წინაღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ, რაზეც "ამნესტი ინთერნეშენელმა" განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი "უგუნური და საშიში გზავნილია" , რადგან დამნაშავეებმა შესაძლოა, თავი აარიდონ სასჯელს. პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაასრულა ქვეყნის მონაწილეობა ევროპის საბჭოს სტამბოლის კონვენციაში მარტში მის მიერ გამოცემული განკარგულებით, რამაც საერთაშორისო საზოგადოების მხიდან დაგმობა და თურქეთში ქუჩის პროტესტები გამოიწვია. ერდოანი 1 ივლისს ამტკიცებდა, რომ ეს არ იქნება უკანგადადგმული ნაბიჯი ქალებისთვის, და გამოაცხადა ეროვნული მოქმედების გეგმა ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ, რომელიც მოიცავს ისეთ მიზნებს, როგორიცაა სასამართლო პროცესების გადახედვა, დაცვის სამსახურების გაუმჯობესება, და ძალადობის შესახებ მონაცემების შეგროვება. თავდაპირველად ცნობილი როგორც ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალებზე ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ, ეს შეთანხმება ამბობს, რომ ქალებსა და მამაკაცებს თანაბარი უფლებები აქვთ და ის ავალდებულებს სახელმწიფო სახელისუფლებო ორგანოებს, მიიღონ ზომები გენდერული ნიშნით ქალების წინააღმდეგ ძალადობის თავიდან ასარიდებლად, დაიცვან მსხვერპლი და პასუხისგებაში მისცენ დამნაშავეები. მარტში, თურქეთის პრეზიდენტის სამსახურმა გამოსცა განცხადება, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ კონვენცია "მიიტაცეს" მათ, ვინც "ცდილობს ჰომოსექსუალიზმის ნორმალიზაციას - რაც შეუთავსებელია თურქეთის სოციალურ და საოჯახო ფასეულობებთან". ერდოღანის ისლამური ორიენტაციის პარტიის ზოგიერთი ოფიციალური წარმომადგენელი ამტკიცებს, რომ ეს ასევე ახდენს განქორწინების წაქეზებას და ძირს უთხრის ტრადიციულ ოჯახს, რაც, მათი თქმით, ეწინააღმდეგება ქვეყნის კონსერვატორულ ღირებულებებს. ...
წყარო
 • 100%

Lana

თბილისი
 • 15 საათის წინ

Likuna

თბილისი
 • 9 საათის წინ

ნინი

თბილისი
 • 20 დღის წინ

Tatiana

თბილისი
 • 3 თვის წინ

Leka

თბილისი
 • 3 თვის წინ

Lora

თბილისი
 • 20 დღის წინ

ნინი

ქუთაისი
 • 3 თვის წინ

Sofi

თბილისი
 • 9 საათის წინ

Nata

თბილისი
 • 9 საათის წინ

Tekla

თბილისი
 • 9 საათის წინ
 • VIP

Nuca

ქუთაისი
 • 2 დღის წინ

Ania

თბილისი
 • 9 საათის წინ