ვენეციის კომისიამ რუსეთს ურჩია, უარი თქვას „უცხოეთის აგენტის“ შესახებ კანონებზე

ვენეციის კომისიამ რუსეთს ურჩია, უარი თქვას „უცხოეთის აგენტის“ შესახებ კანონებზე. ალტერნატიულ ზომად რუსეთს შესთავაზეს, შეავიწროოს ამ კანონების მოქმედება, პროგრამა მინიმუმად კი - თავად ტერმინის გამოცვლა. ვენეციის კომისიის დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ „უცხოეთის აგენტების“ შესახებ კანონმდებლობა ძალზე ზოგადია და საშუალებას იძლევა, ის გამოყენებულ იქნეს პირთა, მედიასაშუალებებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების განუსაზღვრელი წრის მიმართ. რეკომენდაციის ავტორთა აზრით, კანონები არ ემსახურება იმ მიზნებს, რასაც, როგორც რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, უნდა ემსახურებოდეს ისინი. ამის შედეგად ხდება ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევები. დოკუმენტის ავტორთა თანახმად, საკანონმდებლო ცვლილებებმა შესაძლოა სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების განხორციელების თავისუფალ განხორციელებაზე ძლიერი დემოტივირების ეფექტი იქონიონ. ვენეციის კომისია რუსეთს ურჩევს, უარი თქვას კანონებზე ან, უკიდურეს შემთხვევაში, დააზუსტოს მათი მოქმედება. ამავე დროს კომისიის თანახმად, ტერმინი „უცხოეთის აგენტი“ სტიგმატიზაციას იწვევს და არ არის ზუსტი“. ...
წყარო

Nini

თბილისი
 • 16 თვის წინ

Marishka

თბილისი
 • 3 თვის წინ

Lika

თბილისი
 • 5 საათის წინ

Nuro masaji

თბილისი
 • 13 საათის წინ

Sema

თბილისი
 • 14 საათის წინ

Viktorya

ქუთაისი
 • 1 თვის წინ

Tata

თბილისი
 • 3 თვის წინ

Mia

თბილისი
 • 14 საათის წინ

Карамелька

თბილისი
 • 17 საათის წინ

Ani

თბილისი
 • 1 თვის წინ

Lile

თბილისი
 • 6 საათის წინ

Sali

თბილისი
 • 6 საათის წინ