ვენეციის კომისიამ რუსეთს ურჩია, უარი თქვას „უცხოეთის აგენტის“ შესახებ კანონებზე

ვენეციის კომისიამ რუსეთს ურჩია, უარი თქვას „უცხოეთის აგენტის“ შესახებ კანონებზე. ალტერნატიულ ზომად რუსეთს შესთავაზეს, შეავიწროოს ამ კანონების მოქმედება, პროგრამა მინიმუმად კი - თავად ტერმინის გამოცვლა. ვენეციის კომისიის დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ „უცხოეთის აგენტების“ შესახებ კანონმდებლობა ძალზე ზოგადია და საშუალებას იძლევა, ის გამოყენებულ იქნეს პირთა, მედიასაშუალებებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების განუსაზღვრელი წრის მიმართ. რეკომენდაციის ავტორთა აზრით, კანონები არ ემსახურება იმ მიზნებს, რასაც, როგორც რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, უნდა ემსახურებოდეს ისინი. ამის შედეგად ხდება ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევები. დოკუმენტის ავტორთა თანახმად, საკანონმდებლო ცვლილებებმა შესაძლოა სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების განხორციელების თავისუფალ განხორციელებაზე ძლიერი დემოტივირების ეფექტი იქონიონ. ვენეციის კომისია რუსეთს ურჩევს, უარი თქვას კანონებზე ან, უკიდურეს შემთხვევაში, დააზუსტოს მათი მოქმედება. ამავე დროს კომისიის თანახმად, ტერმინი „უცხოეთის აგენტი“ სტიგმატიზაციას იწვევს და არ არის ზუსტი“. ...
წყარო

Liza

თბილისი
 • 6 დღის წინ

Vika

თბილისი
 • 5 საათის წინ

Monika

თბილისი
 • 20 საათის წინ
 • 100%

Елена

თბილისი
 • 3 საათის წინ

Алина

თბილისი
 • 7 საათის წინ

Kristi

თბილისი
 • 13 თვის წინ

Kristi

თბილისი
 • 13 თვის წინ

Ele

თბილისი
 • 8 დღის წინ

Liza

თბილისი
 • 9 თვის წინ
 • 100%

Nuki

თბილისი
 • 6 საათის წინ

Rita

თბილისი
 • 15 დღის წინ

B a b i

თბილისი
 • 8 საათის წინ