ვენეციის კომისიამ რუსეთს ურჩია, უარი თქვას „უცხოეთის აგენტის“ შესახებ კანონებზე

ვენეციის კომისიამ რუსეთს ურჩია, უარი თქვას „უცხოეთის აგენტის“ შესახებ კანონებზე. ალტერნატიულ ზომად რუსეთს შესთავაზეს, შეავიწროოს ამ კანონების მოქმედება, პროგრამა მინიმუმად კი - თავად ტერმინის გამოცვლა. ვენეციის კომისიის დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ „უცხოეთის აგენტების“ შესახებ კანონმდებლობა ძალზე ზოგადია და საშუალებას იძლევა, ის გამოყენებულ იქნეს პირთა, მედიასაშუალებებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების განუსაზღვრელი წრის მიმართ. რეკომენდაციის ავტორთა აზრით, კანონები არ ემსახურება იმ მიზნებს, რასაც, როგორც რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, უნდა ემსახურებოდეს ისინი. ამის შედეგად ხდება ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევები. დოკუმენტის ავტორთა თანახმად, საკანონმდებლო ცვლილებებმა შესაძლოა სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების განხორციელების თავისუფალ განხორციელებაზე ძლიერი დემოტივირების ეფექტი იქონიონ. ვენეციის კომისია რუსეთს ურჩევს, უარი თქვას კანონებზე ან, უკიდურეს შემთხვევაში, დააზუსტოს მათი მოქმედება. ამავე დროს კომისიის თანახმად, ტერმინი „უცხოეთის აგენტი“ სტიგმატიზაციას იწვევს და არ არის ზუსტი“. ...
წყარო

Sofa

თბილისი
 • 20 საათის წინ

Babi

თბილისი
 • 18 თვის წინ

Alena

თბილისი
 • 2 თვის წინ

Lenka

თბილისი
 • 14 საათის წინ

Ninaka

თელავი
 • 5 თვის წინ

Lenachka

ქუთაისი
 • 3 თვის წინ

Darina

თბილისი
 • 4 თვის წინ

Irinkaa

თბილისი
 • 1 თვის წინ

Ekuna

თბილისი
 • 2 თვის წინ

Marii

თბილისი
 • 16 საათის წინ

Tika

თბილისი
 • 4 თვის წინ

Leluka

თბილისი
 • 1 თვის წინ